1. GUA
  2. GUE
  3. GUG
  4. GUI
  5. GUL
  6. GUN
  7. GUP
  8. GUT
  9. GUU
  10. GUY