1. VEC
  2. VED
  3. VEE
  4. VEG
  5. VEI
  6. VEN
  7. VER
  8. VEV