1. WAA
 2. WAC
 3. WAG
 4. WAH
 5. WAK
 6. WAL
 7. WAN
 8. WAR
 9. WAS
 10. WAT
 11. WAU
 12. WAW
 13. WAX
 14. WAY