rawal

zapwoede

Zapwoede is steeds driftiger op de knopjes drukken omdat er geen reet op tv te zien is.

unipolair

Unipolair betekent “eenpolig”, oftewel: iets dat maar 1 pool heeft.

Anouar

Male symbool - jongensnamen

Anouar is een Arabische naam die met name bij Marokkanen veel terugkomt. Anouar is een jongensnaam en heeft als betekenis: “helderheid”

mania

Een mania kan het best omschreven worden als een “ziekelijke neiging” tot iets. Een shopmania is de ziekelijke neiging om te gaan shoppen. Denk maar aan de hype die ontstaat tijdens Cyber Monday of Black Friday.

utiliseren

Utiliseren is een chique woord voor ergens profijt van hebben of gebruik van maken.

bacchante

Bacchanten zijn nimfen die Dionysos (god van de wijn, het plezier en de dans) vergezellen en vereren. Het woord komt uit het oude Griekenland (lees: Griekse mythologie). (zov: bacchanistisch)

bacchantisch

Iemand die bacchantisch is, is schaamteloos en dus tomeloos. Het woord komt uit van het Oudgriekse bacchante.

blutsen

Blutsen is het deuken of verbuigen van iets. Metaal wordt bijvoorbeeld geblutst.

bluts

Een bluts is de benaming voor de plek die naar binnen gebogen is door een harde stoot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stoot die een auto heeft gekregen na een ongeluk. Jammer dat niemand het woord gebruikt.

scharlaken

Scharlaken is een ander woord voor iets dat helderrood (of erg rood) is.

somatiek

Somatiek is de benaming voor de behandeling van lichamelijke klachten

somatisch

Somatisch betekent letterlijk: “lichamelijk”. Dus somatische klachten staat voor lichamelijke klachten.

intifada

Intifada is het Arabische woord met als betekenis: opstand

weerbarstig

Als iets of iemand weerbastig is, dan gedraagt die persoon zich anders dan jij eigenlijk zou willen. “Doe niet zo weerbarstig, Thijs, anders krijg je op je kop”

aalmoes

Een aalmoes is iedere vorm van hulp aan een in lichamelijke of geestelijke nood verkerende medemens. In de Islam wordt dit ook wel zakaat genoemd.

moribund

Moribund komt van het Latijn en staat voor “stervende”.

mistrouwen

Mistrouwen is iemand wantrouwen of achterdochtig zijn. Het is dus niet een positief iets als het gebeurt.

Palestina

Palestina is de naam van het verscheurde land in het Midden-Oosten. Volledig autonomie is gedwarsboomd door Israël en hun land is ook afgepakt door de Zionisten, die nu ook Jeruzalem proberen te claimen. Ik ben bang dat deze strijd never