Volkabs / Woorden met tag ‘gekke woorden’

antishariaverklaring

Antishariaverklaring is een woord dat bedacht is door politicus Geert Wilders. Wilde wilde van mensen die naast een Nederlands paspoort een paspoort hebben van een islamitisch land, eisen dat ze een zogenaamde “antishariaverklaring” tekenen.

In de verklaring moet volgens hem komen te staan dat zij in Nederland niet de sharia (islamitische wet) willen invoeren en dat ze afstand nemen van alle gewelddadige passages in de Koran.’

Lees verder of schrijf er wat over »