Volkabs / Woorden met tag ‘Latijn’

pars pro toto

Pars pro toto is een stijlfiguur waarbij de auteur een gedeelte van een object noemt wanneer hij het hele object bedoelt. Hij gebruikt dus een deel (pars) terwijl hij het geheel (toto, ablatief van totum = geheel) bedoelt: deel voor geheel (pars pro toto).

Deze stijlfiguur is een onderdeel van de groep van de metonymia.

Voorbeeld: De bemanning bestaat uit tweeduizend koppen

De kop voor staat hier voor mens.

Lees verder of schrijf er wat over »