Volkabs / Woorden met tag ‘niet-bestaande woorden’

snapevouz

Niet-Frans woord dat op het Frans lijkt maar een samenstelling is van een Nederlands woord (“snappen”) en het Franse woord “vous” waarna je “snapezvous” krijgt. Wil je ook weten waar het voor staat? Logisch. Ik zal een voorbeeld geven.

Voorbeeld: “je moet het zo erin boren, snapezvous?”

Snapezvous nu wat het betekent?

Lees verder of schrijf er wat over »