1. commensalisme

  In de ecologie een interactie tussen twee organismen, waarbij het ene voordeel heeft en het ander niet beïnvloed is. De term commensalisme komt van het Latijn: cum mensa, dat wil zeggen ‘met dezelfde tafel’. Het is een vorm van symbiose, andere vormen zijn parasitisme en mutualisme.

  Voorbeelden:
  Poolvossen volgen ijsberen, wachten tot die klaar zijn met eten en eten daarna de rest op.

  Koereigers en kwikstaarten foerageren in gezelschap van vee en profiteren van de insecten die dat vee met hun hoeven opjagen.

  0
  0

Ik wil hier ook wat over zeggen

Geef me een andere volkab

Deel je kennis over commensalisme en verlicht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*