1. Regeerakkoord Bruggen Slaan

  “Bruggen Slaan” is de benaming voor de regeerakkoord dat de burger wederom volledig zal uitkleden. Samengevat is dit hetgeen dat ons te wachten staat:

  Met name in de zorg wordt flink gesneden met een bezuiniging van 5 miljard euro op de in totaal 16 miljard aan bezuinigingsmaatregelen.

  – Mensen moeten meer zelf gaan betalen in de langdurige zorg. Ook wordt de zorgtoeslag afgeschaft en worden onder meer de zorgpremie en het eigen risico inkomensafhankelijk gemaakt. Dit was al veel eerder bekend natuurlijk. Tevens is het zo dat zorgverzekeraars volgens het akkoord ‘een sleutelrol’ blijven vervullen in de zorg, waarbij zij in 2015 volledig risicodragend zijn.

  – De sociale zekerheid zal drie miljard euro aan bezuinigingen moeten waarmaken. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld waarbij de ontslagvergoeding maximaal een half maandsalaris per dienstjaar zal beslaan, met een grens van 75.000 euro.

  – De WW-uitkering wordt verkort tot maximaal twee jaar. Het eerste jaar is de uitkering gerelateerd aan het salaris, het tweede jaar heeft iemand dan nog recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Ook was reeds met het deelakkoord eerder in oktober bekend geworden dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat dan met het Lente-akkoord was overeengekomen.

  – Voor gezinnen met kinderen geldt dat het aantal regelingen en toeslagen wordt teruggebracht en versoberd, zoals de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

  – De overheid zal naast de voortzetting van de nullijn voor ambtenaren vooral enorme reorganisaties wat betreft de lagere overheden moeten slikken. Fusies moeten ertoe leiden dat er in de toekomst alleen nog overheden zijn met meer dan honderdduizend inwoners. Ook moeten de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen worden gevoegd.

  – Vanaf 2014 wordt de maximale hypotheekaftrek ieder jaar met een half procent afgebouwd, wat de staatskas structureel 770 miljoen euro oplevert.

  Ook interessant:  Selçuk Öztürk

  – Verder worden de tarieven voor de inkomstenbelasting aangepast. Het hoogste tarief gaat van 52 procent naar 49 procent, de middelste schijf gaat vanaf 2014 van 42 naar 38 procent. Werkgevers krijgen te maken met meer sociale premies en minder subsidies.

  – Op het gebied van onderwijs was al bekend dat de studiefinanciering voor het hoger onderwijs zal worden vervangen door een sociaal leenstelsel en in plaats van de OV-kaart komt een kortingskaart. Aan de andere kant wordt er 700 miljoen euro geïnvesteerd om onder meer de kwaliteit van de leraren op te krikken.

  – Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt een bezuiniging van één miljard euro doorgevoerd, waarvan 250 miljoen richting Defensie gaat voor vredesmissies. In het algemeen zal het kabinet een pro-Europees geluid laten horen.

  – Wat betreft overige maatregelen wordt de Hedwigepolder alsnog onder water gezet, de weigerambtenaar verdwijnt, de wietpas vervalt, de Olympische Spelen worden niet naar Nederland gehaald, Holland Casino wordt afgestoten, er wordt doorgegaan met het JSF-programma en gemeenten gaan straks zelf over de koopzondagen.

  Op het gebied van justitie komt er de mogelijkheid levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsveroordeelden, de kosten van het strafproces worden waar mogelijk verhaald op de daders en er komt een eigen-bijdrageregeling voor gevangenen.

  Wat betreft immigratie komt er een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Wel worden mensen die illegaal in Nederland verblijven, strafbaar.

  Aangaande dierenwelzijn worden wilde dieren in het circus verboden, en dierenmishandeling strenger bestraft. Tot slot worden de accijns op sigaretten, bier, wijn, diesel en lpg verhoogd.

  0
  0

Ik wil hier ook wat over zeggen

Geef me een andere volkab

Deel je kennis over Regeerakkoord Bruggen Slaan en verlicht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*