1. agglutinatie

  Agglutinatie is een morfologisch verschijnsel waarbij affixen zoals achtervoegsels aan een woord worden toegevoegd teneinde de betekenis ervan verder specificeren. Het begrip agglutinatie werd door de Duitse taalkundige Wilhelm von Humboldt geïntroduceerd om talen uit morfologisch oogpunt te classificeren.

  Prominente voorbeelden zijn het Turks en het Japans. Beide agglutinerende talen behoren vermoedelijk tot de Altaïsche taalfamilie; alleszins vormt agglutinatie een gemeenschappelijk kenmerk van alle talen in deze familie.

  Voorbeelden: het Turkse “evimdeyim” betekent “ik ben in mijn huis”

  Een bekende woordgrap in het Turks is Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız?, waarbij het woord Çekoslovakya een maximaal aantal achtervoegsels krijgt. Het betekent zoveel als “Behoort u tot degenen die wij niet Tsjecho-Slowaaks hebben weten te maken?”

  Ook interessant:  monoftongering
  0
  0

Ik wil hier ook wat over zeggen

Geef me een andere volkab

Deel je kennis over agglutinatie en verlicht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*